AJALUGU

HAVATORI KAHEKSA KÜMNENDIT

1940DAD

Jaalla


Tornios loodi Havator Grupp. Ettevõtte asutaja Ahti Hanhirova (1918-1990) asus äri tegema pärast Teist Maailmasõda, keskendudes teravilja ja puutoodete müügile ja kraana- ning saekaatriteenuste pakkumisele. 


Esimene perefirma, Hanhirovan Saha ja Mylly Oy, loodi 1947. aastal. Suur osa sõjajärgsest ärist hõlmas tegelemist vanarauaga. Soome riik müüs kõik Põhja-Soome vanametalli Lapin Jät Oy-le. Sõjast ülejäänud vanametalli kokkukorjamine oli suurimaks 1940datel Põhja-Soomes läbiviidud projektiks.
 

1950DAD

Ahti Hanhirova tegi 1950date alguses algust eduka ehitusettevõttega. Hahnirova tegi 1956. aastal ehitusettevõtlusse suure investeeringu, mida peetaksegi tänapäeva ettevõtte alguspunktiks.
1958. aastal loodi ehitusega tegelemiseks Hanhirova Yhtymä & Kumpp Ky, mis on ka kaasaegse Havator Grupi aluseks. 1960. aastal sai ettevõtte uueks nimeks Hahnirova- Yhtymä ja samal kümnendil lõpetas see teravilja, vanametalli ning puutoodetega kauplemise ja metallitöötlus- ning saekaatriteenuste pakkumise. Kõik ressursid suunati ehitustöödesse

1960DAD


Ahti Hanhirova ja tema naise Märta juhtimisel arenes Hanhirova-Yhtymä edukaks alltöövõtjaks.  
Suuremad projektid hõlmasid hüdroenergiaprojekte, kaevandamist ja teedeehitust Põhja-Soomes. Kümnendi jooksul laienes ettevõte uutesse tegevusvaldkondadesse. Esimene liikuv kraana – P&H 325 TC – osteti 1966. aastal.
 

1970DAD

70date alguses laienes ettevõtte ka teistesse ehitusega seotud valdkondadesse.
Kasvati tänu täiendavate liikuvate kraanade hankimisele.

Üheks suurimatest investeeringutest oli 90- tonnine Lokomo, mis kuulus tollal Soome suurimasse kraanade klassi. 1976. aastal loodi Tornion Konepaja Oy.

1980DAD


Kümnend tõi mängu suuri muudatusi – muutusid ettevõtte nimi, juhtkond ja tegevusvaldkond.
1981. aastal muudeti ettevõtte nime ja selleks sai Havator Oy. 1984. aastal otsustati Rootsis toimuvat ettevõtlust silmas pidades luua Havator AB.

Põlvkondade vahetus tähendas, et juhtimise võtsid üle Ahti ja Märta Hanhirova pojad Erkki ja Antti Hanhirova. Erkki Hanhirovast sai 1986. aastal haldusjuht ning Antti Hanhirovast 1990. aastal juhatuse esimees. Kümnendi lõpus lõpetati ehitus- ja koostetööd ning keskenduti liikuvatele kraanadele. 
 

1990DAD

Polari Lift Oy, mis pakub kraanateenuseid Põhjalahe sadamates, osteti 1993. aastal.
1994-1996. aastatel viidi läbi esimene suurem projekt Venemaal – osaleti Conoconi õlipuhastusjaama ehitamisel Siberis. Havator ostis 1996. aastal ka Rootsi ettevõtte Krancity Skellefteås.

2000DAD


Aastatuhande lõpus tõusis Havator Grupp omasuguste seas juhtivpositsioonile.  Seda tänu edukatele hangetele ja pidevale laienemisele.

Havator on 21. sajandil jõudsalt kasvanud. Tõsteplatvormide rentimistihedus tõusis 2000. aastal järsult. Samal aastal võeti üle Blomberg Stevedoring, Vaasa kraanatööd. Avati ka müügiesindus Göteborgis. 2001. astal avati Umeå ja Espoo üksused / kontorid. 2002. aasta kevadel loodi kaks tütarettevõtet, Havator AS Norge (asukohaga Hammerfestis) ja Havator Kraana OU Viro (Tallinn, Eesti). Sama aasta tähistas ka NYAB Kran AB hankimist Sundsvallis, Rootsis. Kevadel, 2004 avati Örnsköldsviki üksus / kontor ning 2005. aasta suvel tütarettevõte, Havator Montage
2006. aastal ühinesid ülevõtmise käigus Havator Grupiga Kuljetusneliö (praegu Havator Transport) ja Lapin Nosturipalvelu. Kiirelt laienev grupp võttis nimeks Havator Group (Havator Grupp).


Havator Grupi juhatus täienes 2006. aasta lõpus. Tehingujärgselt kuulus kindlustusettevõttele Varma ja Kaupthing Bank Oy-le umbes 25% Havator Grupi aktsiatest.
2007. aasta mais võttis Havator Grupp üle Avilun Oy ja Pika-Tikas Oy, mõlemad Helsingi piirkonnas. Vaasas ostis Havator Grupp ettevõtte Oy CS-Trans AB.
2007. aasta juunis liitus Havator Grupiga Göteborgi kraanaettevõte Bohuslyft AB. Novembris omandas Havator Grupp Vantaas asuvas Nostopalvelu Veikko Ojala Oy-s täisosaluse.

2007. aasta novembris viis Havator Grupp lõpule töötajatele pakutud ostuprogrammi. Havator Grupi osalus jagunes selle tulemusena järgnevalt: Erkki Hanhirova 60,9% (koos personaliosakutega 68,3%), Havator Employees Oy 18,8%, vastastikuse tööalase pensionikindlustuse pakkuja Varma 12,7% ja Kaupthing Bank Oyj 7,6%.
2008. aasta veebruaris võttis Havator Grupp üle Rootsi Allyft i Östergötland AB kraanatööd. Grupi tütarettevõtted Polar Lift ja Rype Fjordis (Hammerfest) asuv Polarbase AS ühinesid. Polarbase pakub valdavalt teenuseid naftapuurtornidele ja õli- ning naftaväljadele. Uut ühisomandisse kuuluvat sadamakraana teenust pakub Polar Lift AS, Polarbase AS omab 50% osalust.
2008. aasta märtsis omandas Havator Transport Oy Transport Priuska Oy-s 100% osaluse. Läbi hanke ühendasid jõ
ud kaks suurimat eritranspordiettevõtet Põhjamaades.
 

2010DAD

CapMan Buyout IX Fund teatas enda investeeringust Havator Gruppi 2010. aasta mais.  Tehingujärgselt kuulus CapMan Buyout IX Fundile hinnanguliselt 48% Havatori osakutest. Ettevõtte kunagine enamosanik Erkki Hanhirova omab nüüd ainult 28% aktsia

test. Ülejäänud osa ettevõttest kuulub Varma kindlustusettevõttele ja juhtivpersonalile ning töötajatele.
2010. aasta mais laienes Havator Kokkolasse, kuhu rajati ka uus kontor. Havator AB omandas novembris BinSell I Uppsala AB-s täisosaluse. Detsembris võttis Havator Transport AB, Havator Grupi omandisse kuulub eritranspordiga tegelev ettevõte, täies mahus üle Trailer Consult I Östergötland AB osaluskapitali. 
2011. aasta oktoobris tugevdas Havator enda positsiooni Kesk-Rootsis, omandades Norrlandskraner AB ja selle tütarettevõtete (Norrlandskranar i Jämtland AB ja Örnkranar AB) osaku. 2012. aasta märtsis avas Havator Edela-Soomes uue Uusikaupunki 

 

ja Turu üksuse / kontori. Tegevus Rootsi idarannikul sai hoogu juurde juulis, mil Havator AB omandas täies mahus Kalmaris, Rootsis tegutseva Molins Kranar AB osaluskapitali.2015. aastal on Havator tegev Rootsis, Soomes, Norras, Venemaal ja Balti riikides. Ettevõtte aastakäive ületab 100 miljonit eurot ja selle alluvuses töötab umbes 600 inimest.