Tööstuslik transport

VEDAMISTÖÖD

Rasked koormad ja piiratud ruum võivad nõuda alternatiivseid transpordi- ja tõstmisvõtteid. Modulaarsed transportseadmed (SPMT) suudavad liigutada tuhandeid tonne kaaluvaid komponente. Havatori paindlikud tõstmis- ja vedamisteenused ning tugevad tehnilised teadmised toetavad tõstmisteenuseid ehitusplatsidel.

RASKELOGISTIKA

Tihtipeale on projekti kõige raskemad osad raskete komponentide transport tootja tehasest kliendi ehitusplatsile ja nende tõstmine paigalduskohta. Havatori kohandatud logistikalahendused võimaldavad meil pakkuda kõikehõlmavat teenust alatest laevatranspordist ja sadamas käitlemisest kuni komponentide transpordini ehitusplatsile ja tõstmiseni paigalduskohta.

ERITRANSPORDILAHENDUSED

Meie kohandatud transpordilahendused ja oskuslikud töötajad viivad ellu ka kõige suuremahulisemad transporttööd.

Loe lähemalt